Themabijeenkomsten communiceren met kinderen

Communiceren met kinderen. Het hele Palet. 

Adres: Kerkstraat 23 6121LA Born

Deze vindt plaats op:
Dinsdagavond van 19:00 u – 21:00 u.

Informatie/Opgave via contact.

Kosten: € 25,- per keer contant te voldoen.

Inclusief koffie thee en een reader.

 

  •  Praten met en luisteren naar kinderen.

We staan stil bij de wijze waarop er veelal gesproken wordt tegen en over kinderen en hoe we luisteren. Door je bewust te worden hoe je dit doet kun je hierin veranderingen aanbrengen om op een duidelijke respectvolle wijze naar kinderen te luisteren en met ze te praten. Je krijgt handvatten en literatuurtips om  er thuis verder mee te oefenen en in de volgende bijeenkomst komen we erop terug.

 

  • Spelend communiceren.

Er komen thema’s als samen spelen en alleen, winnen en verliezen, spelregels aan de orde. Ik zal voorbeelden uit de praktijk laten zien en materialen aanbieden waarmee we oefenen.

 

  • Communiceren met en via het lichaam.

Onze huid is ons grootste orgaan en met name bij veel kinderen heel gevoelig. Daarnaast kan er via het lichaam ( lichaamstaal) vaak meer worden uitgedrukt dan met woorden. Ook leren ontspannen via het lichaam komt aan de orde( o.a gebruikmakend van Brain gym, Touch for health, massage, aanraken algemeen, kinderyoga ). Je gaat met een schat aan ervaringen naar huis.

 

  • Ken je kwaliteiten in het begeleiden van kinderen in opgroeien.

Deze bijeenkomst herontdek je je kwaliteiten en staan we ook stil bij je irritaties in bv. Het contact met je kind. Wat kun je van elkaar leren. We maken hierbij o.a. gebruik van de Kernkwadrant van Daniel Ofman.

 

  • Beeldend communiceren.

Tekenen, werken met vilt, collages maken , kleien, verven etc.  Hierbij staat het product niet centraal maar het proces van bezig zijn met elkaar, anders dan verbaal. Beeldtaal is een taal die kinderen helpt om hun gevoelens en ervaringen te  plaatsen , verwerken. Dit is tevens de laatste bijeenkomst uit deze cyclus. We sluiten hier dan ook ritueel af met elkaar in beeldtaal.

Ik zie ernaar uit om met elkaar hierover in gesprek te gaan.