Opvoeding

In je rol van opvoeder sta je voor de taak om een kind/jongere, zoals in het woordenboek staat:
“Groot te brengen en lichamelijk en geestelijk te vormen”.

Binnen mijn visie “Begeleid je het kind/ jongere in de ontdekkingstocht van het leven waarin het zijn/haar palet leert kennen en benutten”.

 Op deze gezamenlijke ontdekkingstocht kom je soms voor vragen te staan:

 • Hoe komen we als ouders op een lijn bij essentiële opvoedingsvraagstukken?
 • Hoe geven we onze kinderen ieder genoeg aandacht en komen we ook nog aan onszelf toe?
 • Hoe maken we afspraken en stellen we regels binnen ons gezin?
 • Hoe gaan we om met het grote leeftijdsverschil van onze kinderen?
 • Afstemming tussen ouders en oppas.
 • Hoe gaan we om met het gegeven dat we als partners zijn gescheiden maar nog wel ouder zijn van onze kinderen?

Thema’s die een rol kunnen spelen:

 • Onderlinge ruzies die zorgen voor gedrag waar je geen uitweg in vindt zoals: woedeaanvallen, veel huilen, uithuizig zijn………….
 • Slaapproblemen van één of meerdere leden van het gezin.
 • Rouw en verlies van een dierbare.
 • Verlies van de baan van één van de ouders.
 • Ziekte van een gezinslid of familielid.
 • Verhuizing.
 • Echtscheiding.

Ik ga uit van kansen en mogelijkheden. Omdenken in kwaliteiten en talenten.
Want ieder heeft recht op een optimale ontplooiing waarbij er tijd en ruimte is voor en met elkaar.
Interesse? Nieuwsgierig? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.