Teamcoaching

Het geheel is meer dan de som der delen (Fritz Perls).

Schoolteams zijn als groep essentieel voor het welbevinden van ieder die binnen de school verblijft. Het welbevinden van het team draagt bij aan een school cultuur waar ieder zich veilig en vertrouwd voelt en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen.

Gelukkige kinderen in een gelukkige school dankzij een gelukkig team

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van een team.

 • De werkwijze van het team
 • De interactie binnen het team

Deze aspecten vragen soms om verandering/verbetering. Teamcoaching  kan dan een goede begeleidingsvorm zijn.

Wanneer?
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelproces maar ook op momenten van interne of externe crisis,van conflicten of ontevredenheid of spanning.

Wat is het doel?
Dat het team als geheel beter gaat functioneren.
Concreet kan er gewerkt worden aan:

 • De onderlinge samenwerking en verhoudingen.
 • Het meer nemen van verantwoordelijkheid.
 • De communicatie met de organisatie.
 • Het nemen van gedragen besluiten.
 • Het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid.
 • De zelfsturing van het team.
 • Het genereren van meer ideeën en initiatieven.
 • Het resultaatgericht gaan werken.
 • Het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen.

Teamdoelen gaan voor individuele doelen.

Hoe ga ik te werk?
Je kan niemand wat leren;
je kan alleen iemand helpen
het binnen zichzelf te vinden.
(Galileo Galilei)

Ik begeleid een team om effectief samen te werken door op een slagvaardige en open wijze te communiceren door middel van diverse activiteiten.
Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Team-eigenaarschap is hetgeen waar ik in geloof. Dat  vormgeven en (her) ontdekken met het team doe ik middels een aantal bewezen krachtige tools die ik op maat aanbied zoals:

 • De kernkwadrant van Daniel Offman.
 • De roos van Leary.
 • De leerstijlen van Kolb.
 • De Belbinrollen.

Ben je na het lezen van deze tekst geïnspireerd geraakt en wil je weten wat ik voor jouw team kan betekenen, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Team van een basisschool.
“We stralen weer kracht uit”.
“Op teamniveau konden we na een aantal sessies samen verder bouwen. De basis was gelegd.
Op persoonlijk niveau hebben we meer inzicht gekregen in onszelf waardoor we meer leiding konden geven aan onszelf. We stralen weer kracht uit.”