Trainingen

Hier komt binnenkort informatie over trainingen zoals:

  • Gesprekstechnieken.
  • Communiceren met kinderen en pubers
  • Spel en spelend leren.
  • En meer…