Individuele coaching

“We leven in een wereld die continue in beweging is, waarbij een steeds groter beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van een ieder”.

Zelfontwikkeling staat meer en meer in de belangstelling.

 • Wat wil ik?
 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
 • Wanneer ben ik tevreden over mijzelf?
 • Welke doelen heb ik voor ogen?

Afstand nemen van de dagelijkse werkzaamheden kan de gewenste doorbraak en verdieping geven. Het helpt je bij het maken van keuzes, inzicht krijgen in jezelf en je eigen gedrags- of relatiepatronen of bij het veranderen van dit gedrag.

Zo word je sterker in het uitzetten van je eigen koers door te vertrouwen op je eigen visie.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Ik ondersteun dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Bij coaching vindt op een systematische manier een (her)bezinning plaats:

 • op het werk en de werkplek.
 • op de beroepshouding.
 • op de manier van werken.

Coaching richt zich op:

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Effectiever leren sturen.
 • Verbeteren persoonlijke performance.
 • Intuïtie of daadkracht aan willen scherpen.
 • Als onderdeel van een opleiding.
 • Verbeteren van werkprestaties.
 • Zelfstandig leren functioneren van jou als individu in je beroep.

Preventief onderhoud:

 • De organisatie verandert: hoe kan ik daar een effectieve rol in spelen?
 • Het team dat ik leid komt in een nieuwe fase: hoe moet ik sturen?
 • Bij een project, nieuwe werkwijze, koersverandering .
 • Vragen en onzekerheden over de richting van een loopbaan.
 • Start van een nieuwe functie
 • Bij re-integratie in een functie, na een lange periode van afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins

Problemen in en rond het werk:

 • Bij turbulente omstandigheden (conflicten, een reorganisatie of fusie).
 • Het overwinnen van aanpassingsproblemen.
 • Dingen niet voor elkaar krijgen met het team of met je groep.
 • Verwerking en leren van ingrijpende gebeurtenissen.
 • (Slepende) conflicten met collega’s, management of ouders.
 • Burn-out.
 • Bij ingrijpende privéomstandigheden.

Aangetoond is dat coaching een bijdrage levert aan:

 • de effectiviteit van de beroepsbeoefenaar.
 • de preventie van arbeidsverzuim.
 • de oplossing van conflicten.
 • het voorkomen van burn-out.
 • een betere werkverdeling.

Joost, leerkracht basisonderwijs, bovenbouw.
“Bij Praktijk Palet mezelf herontdekt”.
Vanuit een burn out weer met plezier terug kunnen treden in het eigen werk. Hier de eigen regie voeren en in mijn kracht staan, handelend vanuit mijn eigen talenten. Doordat Det zonder oordeel je jezelf laat zijn wordt er ruimte gecreëerd vanuit vertrouwen. Door duidelijk en open te communiceren weet je precies waar je aan toe bent.