Onderwijs

“Gepassioneerde leerkrachten/docenten die met plezier hun vak uitoefenen waardoor kinderen/jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen in de schoolse omgeving”

Bovenstaande is uitgangspunt binnen mijn begeleiding en training in het onderwijs. Dat de actuele situatie niet altijd zo is realiseer ik me terdege en ken ik vanuit mijn ervaring in het werken binnen het onderwijs en lees ik regelmatig in de media.

  • Meer werkdruk dan werklust.
  • Niet meer toekomen aan datgene waardoor je ooit koos voor dit vak, namelijk werken met kinderen/jongeren.
  • Een stroom van administratieve zaken die afgehandeld moeten worden.
  • Geen onderlinge afstemming met collega’s meer.
  • Dagelijkse conflicten op de werkvloer.
  • Je passie voor het vak is aan het verdwijnen.
  • En zo kun jij vast nog meer items invullen.

Ik ga uit van kansen en mogelijkheden. Omdenken in kwaliteiten en talenten.
Want kinderen hebben recht op een team van leerkrachten/docenten die vanuit passie en bevlogenheid hen begeleiden in hun ontwikkeling en ik ga graag met je/jullie aan de slag om je onderwijspalet weer nieuwe kleur te geven.

Door maatwerk te leveren in begeleiding en training.
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we de huidige situatie en de hulpvraag om van daaruit de gewenste situatie in beeld te krijgen.
Welke weg we gezamenlijk inslaan om de gewenste situatie te bereiken bepalen we met elkaar.
Na het tekenen van de offerte door beide partijen starten we het traject.

Vivian, Directrice van een basisschool.
“Det maakt de verbinding naar de kinderen/jongeren toe”.
Det is inlevend, verbindend en ook confronterend wat noodzakelijk is om te komen tot ontwikkeling. Det heeft meerdere trajecten op onze school uitgevoerd.  Zowel op teamniveau als persoonlijk niveau. Op teamniveau heeft Det een steentje bijgedragen aan het bouwen aan een andere teamcultuur. Meer open, meer samen, meer vanuit je gevoel en vanuit je kwaliteiten. Op persoonlijk vlak heeft Det mensen meer inzicht gegeven in hun functioneren als mens en als leerkracht.

Wat ik erg waardeer is dat Det niet uit het oog verliest wat er verwacht wordt van een leerkracht. Hiervan uitgaande ligt de lat best hoog. Det maakt de verbinding naar de kinderen toe. Het gedrag van de kinderen is min of meer een spiegel voor de leerkracht/docent. Hier speelt Det een belangrijke rol in waardoor er meer bewustzijn komt over het dagelijks handelen.