Therapie & Coaching kind

Therapie & Coaching voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Een kindgerichte, kortdurende en integratieve vorm van begeleiding waarbij het kind centraal staat.

  Dat houdt in dat:

 • Het kind recht heeft op begeleiding die op zijn/haar situatie en mogelijkheden is gericht.
 • De uiteindelijke duur van de begeleiding te maken heeft met de mogelijkheden van het kind en de invloed van de omgeving.
 • Vanuit een integratieve visie naar het kind in zijn totaliteit wordt gekeken.
  – Gedrag.
  – Onverwerkt verleden.
  – Stressfactoren.
  – Lichaam (ademhaling, houding)
  – Systeem (gezin(en), school, vriendjes,).
  – Identiteit.

Het gehele palet  komt aan bod. Een mens is immers een geheel en de klacht bestaat meestal ook uit meerdere gebieden.
Samen met het kind en de ouders gaan we op zoek naar mogelijkheden en oplossingen.

Wanneer?
Op een moment in het leven van je kind dat je je als ouder, opvoeder zorgen maakt over de ontwikkeling, het gedrag of anderszins.

 • Psychosomatische klachten: buikpijn,hoofdpijn en allerlei lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak aan ten grondslag ligt.
 • Aangeleerde gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, snoepen.
 • Emotionele conflicten: angsten, rouwverwerking, loyaliteitsconflicten bv. bij echtscheiding of familieruzies.
 • Gedragsproblematiek: woedeaanvallen, liegen, geen contact willen of juist overmatig aandacht vragen, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden.
 • Ontwikkelingsitems: ten aanzien van bijvoorbeeld eten, slapen, zindelijkheid, hechting, taal, spraak.
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen: intellectueel talent (hoogbegaafdheid), spiritualiteit (sterk ontwikkeld zesde zintuig, paranormale waarnemingen), autodidactische instelling (uitvinders).

Specifieke leerproblemen vragen een behandeling die op een ander vlak ligt. Leerproblemen en gedragsproblemen kunnen echter wel zeer nauw met elkaar verbonden zijn.

Overleg tussen leerkracht, intern begeleider, schoolarts of huisarts en mij  kan noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt altijd toestemming van de ouders gevraagd. Soms kan het zijn dat ik doorverwijs naar een arts of andere instantie. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind.

Hoe?
Na een vrijblijvende kennismaking vindt er een intake plaats. De klacht van het kind is de inzet voor de begeleiding. We richten ons vooral op de vraag… Hoe vind ik het geluk in mezelf? Hoe geef ik kleur aan mijn palet? Hiervoor is het van belang dat het kind weet heeft van zijn:

Binnenwereld:

 • Welke belemmerende en/of helpende gedachten, overtuigingen heb ik?
 • Wat voel ik in mijn lichaam als ik iets spannend, fijn vind?
 • Welke talenten, kwaliteiten heb ik?
 • Hoe ervaar ik het scala aan gevoelens?

Buitenwereld:

 • Hoe ga ik om met het scala aan gevoelens?
 • Hoe is de relatie in het gezin?
 • Hoe is de relatie met leeftijdsgenoten?
 • Hoe gaat het op school?

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

 • De een duikt op de bank en vertelt wat hem bezig houdt.
 • De ander heeft de mand met knuffels of de playmobiel nodig om te laten zien wat er speelt.
 • Al tekenend, schilderend, knutselend geeft het kind op creatieve wijze vorm aan zijn gevoelens.
 • Tijdens het spelen van een spel ervaart het kind zijn kwaliteiten
 • …………………….en nog veel meer.

Aan mij de taak om te onderzoeken wat kinderen bedoelen en ze te helpen om controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van hun klacht.

Doordat deze begeleidingsvorm snel en effectief werkt en kinderen en ouders snel positieve verandering bemerken, komen kinderen graag. De duur van de therapie is afhankelijk van vele factoren in en om het kind en varieert van 3 tot 10 sessies.

Kosten worden vooraf bepaald.