Therapie & Coaching Jongere

Therapie & Coaching voor Jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

Een kortdurende (3 tot 10 sessies) integratieve (aandacht voor de gehele mens) vorm van begeleiding  waarbij jij centraal staat.

Dat jij centraal staat houdt in:

 • Dat jij recht hebt op een behandeling die op jouw situatie en mogelijkheden is gericht.
 • Dat de duur van de begeleiding afhangt van jouw mogelijkheden en de invloed van de omgeving.
 • Dat de begeleiding je leert op een open manier naar jezelf te kijken.
 • Dat je inzicht verwerft in je eigen ontwikkelingsproces, waardoor je een duidelijker evenwicht ervaart.
 • Dat uit verschillende soorten therapieën die interventies worden geselecteerd die voor jou van belang zijn.
 • Dat je beter in staat bent verantwoorde keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen

Integratieve begeleiding houdt in:
Aandacht voor de gehele mens die in deze levensfase de eigen identiteit vorm aan het geven is binnen zijn/haar omgeving.

 • Het lichaam dat in deze levensfase vele veranderingen ondergaat.
 • Het voelen dat vele uitersten kent.
 • Het denken dat een flinke ontwikkeling doormaakt in deze levensfase.
 • Het gedrag dat zoekende is.
 • Het verleden dat je soms hevig in de weg kan zitten.
 • Het spirituele dat voor jou vaak duidelijk is, maar voor je omgeving niet.
 • Het energetische dat zowel vaag als duidelijk kan zijn.

Wanneer?
Op een moment in  je leven dat jij of je ouders zich zorgen maken en jij in je leven belemmerd wordt of er klachten zijn. 
Zaken die je leven kunnen belemmeren:

 • School een ramp vinden en daardoor veel verzuimen of lage cijfers halen of….. en toch je leerplicht moeten vervullen.
 • Een thuissituatie die voor jou op dit moment niet helpend is in je ontwikkeling.
 • Relationele klachten betreffende vrienden, familie, gezin etc.
 • Jezelf stom, lelijk, dom vinden, aan jezelf twijfelen kortom een negatief zelfbeeld.
 • Identiteitsvraagstukken hebben betreffende seksualiteit.
 • Identiteitsvraagstukken hebben betreffende je persoonlijkheid. Wie ben ik?
 • Een dierbare verloren zijn door verhuizing, scheiding, de dood.

Wellicht kun je deze lijst nog aanvullen met jouw specifieke punt(en).

Belemmeringen leiden tot klachten.
Voorkomende klachten die  behandeld kunnen worden:

 • Lusteloosheid, vermoeidheid.
 • Slaapproblemen.
 • Eetproblemen.
 • Concentratieproblemen.
 • Angstgevoelens, paniekgevoelens, fobieën.
 • Overmatig reageren en heftige emoties, van prikkelbaarheid tot woedeaanvallen.
 • Buikpijn, hoofdpijn en allerlei lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak aan ten grondslag ligt (uitslag, jeuk, hyperventilatie etc.).
 • Aangeleerde probleemgewoonten zoals nagelbijten, haarplukken, tandenknarsen, etc

Het verloop van de therapie & coaching.
Nadat er contact is geweest middels de mail of telefoon wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvende kennismaking.
Al hetgeen we bespreken gebeurt in vertrouwen. Ik heb me te houden aan de beroepseed. Dat houdt in dat alles wat de cliënt (jij dus) mij in vertrouwen vertelt niet naar buiten wordt gebracht zonder toestemming van jou.

Hierna volgt het intakegesprek. Dit kan eerst met jou alleen plaatsvinden of meteen samen met je ouders.
Je ouders spreek ik ook graag om te horen hoe zij staan ten opzichte van jouw leven en hoe zij jou kunnen ondersteunen. Ouders blijken ook vaak hulp nodig te hebben.

Hierna volgen een aantal sessies van een uur. Elke sessie staat in het teken van jouw doel of zoektocht naar dat doel.

Ieder spreekt  zijn/ haar eigen “taal”.
Het is aan mij om daarin die mogelijkheden te bieden die voor jou behulpzaam zijn, zoals:

 • Luisteren.
 • Vragen stellen.
 • Schrijven, tekenen, schilderen.
 • Lichaamswerk.
 • Een spel spelen.
 • Ontspanningstechnieken zoals visualisaties, of meditaties of actieve imaginaties.
 • Al je delen leren kennen m.b.v. allerlei materialen (stoelen, matjes of ander spelmateriaal zoals playmobiel).

Je leert veel over jezelf en je krijgt bruikbare tips waar je wat aan hebt in het dagelijkse leven.
Door de meest effectieve en toepasbare technieken en methoden te gebruiken duurt de begeleiding niet langer dan noodzakelijk.

Kosten worden vooraf bepaald.